10 nhiệm vụ của Giám đốc Tài chính? Giám đốc Tài chính là ai

I. Giám đốc tài chính là ai?

Giám đốc tài chính hay CFO (Chief Financial Officer) giữ nhiệm vụ quản lý tài chính của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trong việc tính toán các khoản tài chính: đầu tư, chi phí, quỹ đầu,…Giám đốc tài chính là một trong những vị trí quan trọng và luôn luôn phải có đối với công ty, giúp hệ thống tài chính được vận hành tốt nhất, tạo tiền đề cho sự phát triển của doanh nghiệp.

II. 10 nhiệm vụ của giám đốc tài chính 

Nhiệm vụ của giám đốc tài chính là gì? Chi tiết công việc của giám đốc tài chính sẽ được quy về 10 nhiệm vụ sau:

1. Quản lý dòng tiền

Nhiệm vụ của giám đốc tài chính được xem là cơ bản nhất chính là quản lý sự luân chuyển của dòng tiền. Các công việc trong nhiệm vụ này sẽ bao gồm duy trì tính toàn vẹn cho vốn, nắm rõ nguồn tiền của công ty và linh hoạt trong thu – chi. Họ có thẩm quyền trong việc thiết lập chính sách kế toán và thủ tục về tín dụng, thanh toán hoá đơn và các nghĩa vụ tài chính khác. 

2. Quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí

Nhiệm vụ của giám đốc tài chính ưu tiên tiếp theo chính là quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí của công ty. Đây là quá trình đầy khó khăn, yêu cầu giám đốc tài chính phải cẩn trọng trong việc so sánh tỷ suất thực tế của công ty và ngân sách, thu tập các tỷ số tài chính. 

nhiem vu cua giam doc tai chinh - 10 nhiệm vụ của Giám đốc Tài chính? Giám đốc Tài chính là ai

3. Quản trị công nợ

Một công ty sẽ có các khoản nợ tiềm ẩn dưới hình thức dự phòng, nợ từ hợp đồng thuê và các khoản vay. Giám đốc tài chính sẽ là người đứng ra để quản lý tất cả những điều đó, việc biết và xử lý công nợ theo hợp động pháp lý, các nghĩa vụ theo luật định và thuế sẽ bao gồm trong nhiệm vụ của giám đốc tài chính.

4. Phát triển công việc kinh doanh

Dưới góc độ tài chính, CFO cũng phải hiểu và biết rõ mô hình kinh doanh của công ty để đưa ra hành động tài chính phù hợp. Việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty, lập báo cáo tài chính cho CEO sẽ những người đứng đầu có cái nhìn tổng thể hơn về hoạch định tài chính của công ty.

5. Huy động vốn, quản lý vốn lưu động

Huy động vốn và quản lý vốn lưu động cũng nằm trong trách nhiệm của giám đốc tài chính. Chi tiết công việc gồm đặt kế hoạch cho việc thực hiện chiến lược quản trị vốn do công ty yêu cầu (đàm phán, quản trị và thu hồi công nợ), duy trì các thỏa thuận tài chính của vốn lưu động.

6. Mở rộng quan hệ tài chính

Các mối quan hệ tài chính của công ty bao gồm ngân hàng đầu tư, cổ đông và nhà phân tích tài chính. CFO cũng là người đứng ra để mở rộng mới quan hệ với những người này, nhằm duy trì thoả thuận cũng như thuận lợi hơn trong quá trình vay vốn, kêu gọi đầu tư, ưu đãi từ cổ phiếu…

nhiem vu cua giam doc tai chinh 2 - 10 nhiệm vụ của Giám đốc Tài chính? Giám đốc Tài chính là ai

7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Các hoạt động nhỏ lẻ của công ty cần có sự chi trả đều phải được giám đốc tài chính thông qua. Đây được gọi là cam kết nguồn tài chính từ doanh nghiệp.

8. Kiểm soát tài chính

Các giao dịch của công ty liên quan đến tiền đều được giám sát bởi CFO. Trong đó, trách nhiệm của giám đốc tài chính là tuân thủ các quy định về chuẩn mực tài chính như Sarbanes-Oxley, IRS Tax Code, GAAP, IFRS. Mỗi khi đến đợt báo cáo tài chính, giám đốc tài chính sẽ là người phê duyệt và tổng hợp từ cấp dưới để bàn luận với CEO, CTO công ty.

9. Giám sát hoạt động kế toán phòng ban

Giám đốc tài chính là người đứng đầu bộ phần tài chính, việc giám sát hoạt động kế toán, tài chính, nhân sự CNTT cũng nằm trong nhiệm vụ của họ. Giám đốc tài chính sẽ là người quy định mô tả công việc, chính sách và thủ tục liên quan đến tài chính. Dùng nó để cơ cấu hoá cho nghĩa vụ tài chính – kế toán đặc thù của doanh nghiệp quản lý. 

10. Quan hệ cổ đông

Để thu hút vốn từ cổ đông, nhiệm vụ của giám đốc tài chính là thực hiện báo cáo thường niên và tạm thời cho cổ đông và Hội đồng quản trị. Thể hiện sự minh bạch, hoạt động rót vốn rõ ràng cũng như lộ trình phát triển dự kiến. Từ đó, CFO sẽ chủ động đề xuất chính sách, thủ tục và hoặc định tài chính mới nếu cần.

III. 4 kỹ năng phải có ở giám đốc tài chính

Để có thể nghiên cứu, phân tích và triển khai các nhiệm vụ tài chính cho công ty, giám đốc tài chính phải là người hội tụ đủ 4 kỹ năng cơ bản dưới đây:

1. Kỹ năng phân tích tài chính

Phân tích tài chính là kỹ năng đầu tiên và tiên quyết của giám đốc tài chính. Khi có khả năng phân tích được tài chính công ty, CFO sẽ nắm được tình trạng tài chính và đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

2. Kỹ năng quản trị dòng tiền

Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với quỹ tài chính công ty, giám đốc tài chính sẽ là người quyết định cho hoạt động thu – chi, quản lý dòng tiền sao cho hài hoà, duy trì sự phát triển vốn đầu tư doanh nghiệp.

3. Kỹ năng lập kế hoạch tài chính

Để có thể quản lý tài chính tốt nhất, giám đốc tài chính sẽ có phác hoạ hoạt động tài chính chung nhất, dành cho các dự án của công ty. Kỹ năng đó gọi là lập kế hoạch tài chính.

4. Kỹ năng quản trị tài chính dự án

Từ đó, giám đốc tài chính cũng là người trực tiếp giám sát các dự án của công ty từ góc nhìn tài chính. Họ sẽ đưa ra phương án chi trả phù hợp cho từng kế hoạch phát triển để công ty không bị thất thoát nguồn vốn mà còn sinh thêm lợi nhuận.

Qua bài viết, bạn đã hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của giám đốc tài chính. Vị trí càng cao sẽ đòi hỏi công việc càng cụ thể và chi tiết. Có nhiều thắc mắc về lĩnh vực tài chính, bạn có thể truy cập Finjobs để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. 

— Finsider Finjobs

Finjobs.vn – Website việc làm tài chính uy tín

Tải ứng dụng Finjobs ngay và tìm kiếm những việc làm tốt nhất bạn nhé!

-> Xem thêm: