Cách tiếp cận khách hàng mua bảo hiểm

Cách tiếp cận khách hàng mua bảo hiểm

Bất kể bạn là tay ngang mới vào nghề hay đại lý dày dặn kinh nghiệm, việc tiếp cận khách hàng mua bảo hiểm tiềm năng vẫn là công việc quan trọng. Đó cũng là nhiệm vụ chúng ta cần thực hiện mỗi ngày. Vậy cách …