Bảng cân đối kế toán là gì? Tầm quan trọng lớn đối với doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán phản ánh toàn bộ tài sản hiện có và nguồn vốn của doanh nghiệp. Vậy bảng cân đối kế toán là gì? Cụm từ này được dùng trong tiếng Anh như thế nào?

1. Khái niệm Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản  ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp  tại một thời điểm nhất định.

Bảng cân đối kế toán phản ánh số liệu về giá trị tất cả các tài sản và nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp, vì vậy người ta coi bảng cân đối kế toán như một bức ảnh chụp nhanh toàn bộ nguồn lực tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm thường là cuối năm, cuối quý hoặc cuối tháng.

bang can doi ke toan 2 - Bảng cân đối kế toán là gì? Tầm quan trọng lớn đối với doanh nghiệp

2. Tác dụng của Bảng cân đối kế toán

  • Cung cấp số liệu cho việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  • Thông qua số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết tình hình tài sản, nguồn  hình thành tài sản của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo.
  • Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể đưa ra nhận xét, đánh giá khái quát chung tình hình tài chính của doanh nghiệp, cho phép đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế tài chính Nhà nước của doanh nghiệp.
  • Thông qua số liệu trên bảng cân đối kế toán có thể kiểm tra việc chấp hành các chế độ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.

> Xem thêm: Bảng cân đối tài sản cá nhân: Chìa khóa để kiểm soát tiền bạc

3. Bảng cân đối kế toán trong tiếng Anh là gì?

Bảng cân đối kế toán là một công việc đã quá đỗi quen thuộc với chúng ta. Trong tiếng Anh Bảng cân đối kế toán là từ “Balance sheet”. Cụm từ này được phiên âm như sau:

  • Trong tiếng Anh – Anh: / ˈBæləns ʃiːt /
  • Trong tiếng Anh – Mỹ:/ ˈBæləns ʃiːt /

bang can doi ke toan 1 1024x576 - Bảng cân đối kế toán là gì? Tầm quan trọng lớn đối với doanh nghiệp

4. Cách dùng từ “Balance sheet”

Từ “Balance sheet” trong tiếng Anh là một danh từ.

Một vài ví dụ:

  • It’s a healthy company with a strong balance sheet.

Đây quả thực là một công ty giàu tiềm năng với một bảng cân đối kế toán rất chặt chẽ.

  • A strong balance sheet and attractive business mix must be set against the absence of any recovery in its major markets.

Bảng cân đối kế toán hấp dẫn phải tác trực tiếp và mạnh mẽ vào cơ cấu kinh doanh đồng thời phải được thiết lập khi không có bất kỳ sự phục hồi nào tại các thị trường chính của nó.

  • Its balance sheet is rock solid.

Dịch nghĩa: Bảng cân đối kế toán của họ quả thực rất vững chắc

Hy vọng bài viết đã cung cấp nhiều kiến thức hữu ích cho các nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch hiệu quả và thành công!

 

— Finsider Finjobs

Finjobs.vn – Website việc làm tài chính uy tín

Tải ứng dụng Finjobs ngay và tìm kiếm những việc làm tốt nhất bạn nhé!

     > Xem thêm: