Các chứng chỉ ngành bảo hiểm mà chuyên viên nào cũng cần phải trang bị cho mình

Chứng chỉ ngành Bảo hiểm sẽ là một minh chứng về năng lực của bạn so với những người khác. Vậy nếu muốn theo đuổi ngành Bảo hiểm một cách nghiêm túc, bạn đã đầu tư cho mình những chứng chỉ bảo hiểm dưới đây chưa? Hãy đọc bài viết của Blog Finjobs nhé.

Các chứng chỉ cần có trong ngành bảo hiểm 1 300x225 - Các chứng chỉ ngành bảo hiểm mà chuyên viên nào cũng cần phải trang bị cho mình
Các chứng chỉ là điều kiện cần và đủ để bạn có thể thăng tiến trong ngành Bảo hiểm

Mặc dù yêu cầu gia nhập ngành thấp, nhưng trên thực tế, tư vấn viên bảo hiểm phải học thêm một số chứng chỉ để nâng cao thêm nghiệp vụ của mình. Khi được đào tạo bài bản, các tư vấn viên sẽ hỗ trợ khách hàng một cách chuyên nghiệp hơn là chỉ dựa vào bản năng và cái “duyên”. Vậy những chứng chỉ trong ngành Bảo hiểm mà một chuyên viên tư vấn cần có là gì?

1. Liên kết trong Bảo hiểm Chung (AINS)

AINS (Associate in Insurance) là chỉ định bảo hiểm nền tảng để xây dựng sự nghiệp của bạn trong lĩnh vực bảo hiểm. Hoàn thành chương trình AINS nghĩa là bạn đã đạt được kiến thức toàn diện về các nguyên tắc, thông lệ và chính sách bảo hiểm một cách chuyên sâu.

2. Liên kết Dịch vụ bảo hiểm (AIS)

AIS (Associate in Insurance Service) là chưởng trình giúp bạn học các kỹ năng thực tế mà nhân viên đại lý cần có để đạt được lợi thế cạnh tranh trong các hợp đồng bảo hiểm. Chỉ định Cộng tác viên DỊch vụ Bảo hiểm biểu thị rằng một các nhân làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm đã được đào tạo toàn diện để nâng cao trọng tâm khách hàng.

3. Liên kết khi xác nhận quyền sở hữu (AIC)

Việc chỉ định bảo hiểm này đủ điều kiện để bạn xử lý nhiều yêu cầu khác nhau, bao gồm các yêu cầu bồi thường về tài sản, ô tô, công nhân và thương tật. Nhận được chỉ định Liên kết khiếu nại (AIC) giúp bạn có được kiến thức toàn diện về nhiều loại yêu cầu khác nhau. Các chuyên gia xác nhận quyền sở hữu làm việc trong lĩnh vực này cải thiện khả năng xử lý khiếu nại về kỹ thuật cũng như kỹ năng giao tiếp và thương lượng của họ.

Các chứng chỉ cần có trong ngành bảo hiểm 2 1 e1654677711733 300x248 - Các chứng chỉ ngành bảo hiểm mà chuyên viên nào cũng cần phải trang bị cho mình
Đi kèm với các chứng chỉ đó chính là những kiến thức cần thiết để bạn phát triển trong sự nghiệp

Ngoài những chứng nhận bảo hiểm cơ bản trên, nếu muốn nâng cao chuyên môn của mình, bạn có thể xin thêm chỉ định bảo hiểm chuyên nghiệp. Là một chuyên gia bảo hiểm, việc chỉ định bảo hiểm sẽ giúp bạn giải quyết nhu cầu của khách hàng và xác định mình là một chuyên gia trong ngành đối với khách hàng.

  • Cố vấn Bảo hiểm được chứng nhận (CIC): Tập trung vào việc áp dụng thực tế các nguyên tắc bảo hiểm như Quản lý Đại lý, Tài sản Thương mại, Đời sống và Sức khoả. CIC cũng đã thiết lập để bạn theo đuổi các chỉ định khác như CRM. Cố vấn bảo hiểm được chứng nhận được coi là một trong những chỉ định bảo hiểm đáng tin cậy nhất. Chứng chỉ Tư vấn viên bảo hiểm bao gồm tất cả các lĩnh vực bảo hiểm, chẳng hạn như cá nhân, thương mại và cuộc sống. Việc chỉ định bảo hiểm này tập trung vào các chủ đề cụ thể như thương vong, tài sản thương mại và quản lý đại lý.
  • Cố vấn được Công nhận trong Bảo hiểm (AAI) là một chương trình toàn diện tập trung vào nền tảng của Sản xuất Bảo hiểm, Sản xuất Bảo hiểm Đa ngành, hoạt động Đại lý và Quản lý bán hàng. Thông tin đăng nhập của Cố vấn được Công nhận trong bảo hiểm giúp các đại lý tìm hiểu sâu hơn về tài sản và các dòng thương vong, bảo lãnh phát hành và các dịch vụ khách hàng.
  • Liên kết trong bảo hiểm tổng quát: tập trung vào bảo hiểm tài sản và trách nhiên chung cho các ngành nghề các nhân hoặc thương mại.
  • Người bảo lãnh về tai nạn tài sản được thuê (CPCU): đây là chứng chỉ được công nhận là chuyên gia về quản lý rủi ro, bảo lãnh phát hành và bảo hiểm tai nạn tài sản. Đây là một lựa chọn tuyệt với nếu bạn muốn phát triển sự nghiệp của mình bằng cách làm việc với nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba. Đồng thời đây là chứng chỉ phổ biến trong các chứng chỉ bảo hiểm được săn đón trên thị trường việc làm trong lĩnh vực bảo hiểm.
  • Người quản lý rủi ro được Chứng nhận (CRM) là một chương trình tập trung và việc ngăn ngừa, giảm thiểu và loại bỏ rủi ro. Chứng chỉ về quản lý rủi ro cung cấp các kỹ năng chuyên môn trong ba lĩnh vực cốt lõi Nguyên tắc Quản lý Rủi ro, Phân tích Rủi ro, Kiểm soát Rủi ro và tài trợ cho rủi ro. Đây là một chương trình khuyến khích nếu bạn quan tâm đến việc giúp khách hàng doanh nghiệp phân tích hoạt động của họ và xác định nơi họ có thể gặp rủi ro.
  • Cố vấn Workcomp được chứng nhận (CWCA) sẽ dạy bạn cách giúp khách hàng giảm chi phí bảo hiểm bồi thường cho nhân viên của họ. Nó tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi trong bảo hiểm liên quan đến việc tìm hiểu kiểm toán phí bảo hiểm của người lao động, điều hướng mô hình trải nghiệm, giải phẫu yêu cầu và đưa quy trình vào hành động. Chứng chỉ này phổ biến với các đại lý bảo hiểm và các công ty chủ yếu giải quyết chức năng nhân sự cho khách hàng của họ.
Các chứng chỉ cần thiết trong ngành bảo hiểm 3 300x225 - Các chứng chỉ ngành bảo hiểm mà chuyên viên nào cũng cần phải trang bị cho mình
Những chứng chỉ trên sẽ cung cấp cho bạn thêm các kỹ năng có lợi trong tương lai

Cũng như bao ngành nghề khác, khi bạn muốn phát triển hơn đòi hỏi bạn phải có nhiều kiến thức chuyên môn hơn. Các chứng chỉ chính là một phần thể hiện các kiến thức bạn có, là bước đệm để thăng hoa trong công việc. Nếu bạn muốn bắt đầu bước chân vào ngành bảo hiểm, hãy tìm việc trên website tuyển dụng tài chính Finjobs và download ứng dụng Finjobs ngay!

-> Xem thêm: