Các thuật ngữ ngành bảo hiểm dành cho người mới bắt đầu

Cũng giống như những ngành nghề khác, ngành Bảo hiểm có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành đòi hỏi người mới vào nghề phải học hỏi và nắm bắt. Dưới đây là những thuật ngữ ngành Bảo hiểm mà ai cũng cần phải biết để bắt đầu sự nghiệp của mình.

Các thuật ngữ ngành bảo hiểm 1 300x187 - Các thuật ngữ ngành bảo hiểm dành cho người mới bắt đầu
Làm quen với thuật ngữ ngành Bảo hiểm

Thuật ngữ ngành bảo hiểm cơ bản

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam: là cơ quan thuộc chính phủ, có chức năng thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
 • Quỹ bảo hiểm y tế: đây là quỹ được hình thành từ nguồn đóng bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác. Quỹ này được sử dụng để chi trả phí khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, quỹ này được sử dụng để trang trải các chi phí như: quản lý bộ máy của tổ chức bảo hiểm y tế và những khoản chi hợp pháp liên quan đến bảo hiểm y tế.
 • Quỹ bảo hiểm xã hội: khác với bảo hiểm y tế, đây là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước. Nó được hình thành từ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và có sự hỗ trợ của Nhà nước.
 • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội: là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu cho đến khi dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm: đây là thuật ngữ chỉ doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.
 • Hoạt động đại lý bảo hiểm: hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo uỷ quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Bên mua bảo hiểm: thường là những tổ chức, các nhân giao kết hợp đồng đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người hưởng thụ.
 • Người được bảo hiểm: là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiện dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng đã ký kết. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người hưởng thụ.
 • Người hưởng thụ: là tổ chức, các nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người.
Các thuật ngữ ngành bảo hiểm 2 300x225 - Các thuật ngữ ngành bảo hiểm dành cho người mới bắt đầu
Ngành Bảo hiểm có rất nhiều thuật ngữ mà người mới vào nghề nên biết
 • Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, bên mua bảo hiểm phải đóng chi phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người hưởng thụ hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Phí bảo hiểm: là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thoả thuận đã được đề cập trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Số tiền bảo hiểm: là số tiền được doanh nghiệp chấp thuận và được ghi rõ trên hợp đồng bảo hiểm nhằm xác định các quyền lợi bảo hiểm theo quy định hợp đồng.
 • Sự kiện bảo hiểm: bao gồm các sự kiên khách quan do các bên thoả thuân hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người hưởng thụ hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.
 • Thời hạn hợp đồng: là khoảng thời gian được xác định để các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng. Khoảng thời gian này được tính từ thời điểm hợp đồng phát sinh hiệu lực cho tới thời điểm xuất hiện các căn cứ chấm dứt hợp đồng.
 • Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm: nêu các quy định trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền giải quyết quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
Các thuật ngữ ngành bảo hiểm 3 300x201 - Các thuật ngữ ngành bảo hiểm dành cho người mới bắt đầu
Các bạn mới bắt đầu sẽ phải học hỏi nhiều hơn. Những thuật ngữ trên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng đọc và hiểu các tài liệu sản phẩm

Blog Finjobs hy vọng với một số các thuật ngữ ngành bảo hiểm cơ bản trên, mong rằng các bạn mới bắt đầu làm tư vấn viên bảo hiểm có thể hiểu rõ hơn khi tham gia các khoá học chuyên ngành mà các doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu. Còn nếu bạn vẫn đang tìm kiếm một công việc trong ngành bảo hiểm, hãy lên ngay website tuyển dụng tài chính Finjobs và download ứng dụng Finjobs để tìm với hàng ngàn các công việc uy tín với chi phí là 0đ.

-> Xem thêm: