Cách đọc báo cáo tài chính để chơi chứng khoán cho nhà đầu tư mới

Cách đọc báo cáo tài chính để chơi chứng khoán là điều cơ bản mà nhà đầu tư mới nào cũng phải biết. Nếu bạn vẫn chưa biết cách đọc báo cáo tài chính để chơi chứng khoán thì bài viết dưới đây dành cho bạn.

1. Báo cáo tài chính là gì?

Trong thị trường chứng khoán, để có thể lựa chọn được một đơn vị phát hành cổ phiếu an toàn và đáng tin cậy, nghiên cứu báo cáo tài chính là một công việc rất quan trọng và cần thiết. Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp là báo cáo chi tiết về những số liệu liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp đó. Bao gồm các danh mục như tài sản, vốn của chủ sở hữu, các khoản nợ đang có, lợi nhuận của công ty qua từng thời kỳ nhất định, sự vận động của dòng tiền,…

Qua báo cáo tài chính, nhà đầu tư đánh giá được tình trạng hoạt động cũng như tiềm năng phát triển của doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư vào một cổ phiếu. Một công ty có hoạt động tài chính ổn định và vững mạnh thì cổ phiếu trên sàn giao dịch cũng có khả năng sinh lợi nhuận tốt hơn. Ngược lại, các doanh nghiệp có hoạt động tài chính bất ổn thì cổ phiếu của doanh nghiệp đó cũng không thật sự an toàn.

Vì thế, nhà đầu tư mới cần phải tìm hiểu cách đọc báo cáo tài chính để chơi chứng khoán một cách cẩn thận và chuyên sâu.

Các công ty chứng khoán cũng thực hiện báo cáo tài chính gồm các bảng như đối với các loại hình doanh nghiệp khác:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

cach doc bao cao tai chinh de choi chung khoan 1 - Cách đọc báo cáo tài chính để chơi chứng khoán cho nhà đầu tư mới

2.Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính để chơi chứng khoán cho nhà đầu tư mới

2.1 Đọc từ đầu tới cuối

Trình tự phù hợp khi đọc báo cáo tài chính là đọc từ đầu đến cuối, do vậy, một trong những tài liệu đọc đầu tiên là ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính, sau đó là đọc đến bảng cân đối kế toán, rồi đến báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Nhà đầu tư có thể cần điều chỉnh số liệu để đảm bảo tính chính xác của kết quả phân tích.

2.2 Đọc hiểu bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp thể hiện tỷ lệ giữa hoạt động thu – chi của doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định. Những số liệu thể hiện trong bảng này sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách chắc chắn nhất.

Bảng cân đối kế toán có sự cân bằng giữa tổng tài sản và nguồn vốn:

 • Tổng tài sản  = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn.
 • Nguồn vốn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.
 •  Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

2.3 Đọc hiểu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Đọc hiểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhà đầu tư sẽ nắm được thông tin về:

 • Doanh thu: là thu nhập được tạo nên từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ
 • Các thu nhập phát sinh khác: thanh lý tài sản, thu tiền phạt từ việc vi phạm hợp đồng của đối tác, nhượng bán tài sản cố định,…
 • Chi phí phát sinh thêm trong kỳ: số liệu này thể hiện khoản chi của công ty cũng như các khoản khấu trừ và nợ phát sinh.
 • Lợi nhuận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng hiệu của doanh thu và chi phí của doanh nghiệp.

Nguyên tắc trong báo cáo kết quả kinh doanh

 • Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Một công ty có doanh thu cao nhưng chưa chắc lợi nhuận đã cao vì nó còn phụ thuộc vào chi phí bỏ ra của doanh nghiệp đó

cach doc bao cao tai chinh de choi chung khoan 2 - Cách đọc báo cáo tài chính để chơi chứng khoán cho nhà đầu tư mới

2.4 Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp cho người đọc và đánh giá biết được sự thay đổi trong tài sản thuần và cơ cấu tài chính của doanh nghiệp, hiểu được khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền và khả năng thanh toán cũng như khả năng tạo ra dòng tiền trong các hoạt động của doanh nghiệp

Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm ba dòng tiền chính:

 • Dòng tiền đến từ các hoạt động kinh doanh: đây là dòng tiền phát sinh do các hoạt động thanh toán người lao động, khách hàng, nhà cung cấp, nộp thuế,…
 • Dòng tiền đến từ hoạt động đầu tư: có thể kể đến một số khoản như đầu tư tài sản cố định và tài sản dài hạn, thanh lý hoặc mua sắm trong doanh nghiệp.
 • Dòng tiền đến từ các hoạt động tài chính: dòng tiền biến động thông qua hình thức phát hành cổ phiếu, góp vốn mới hay chi trả cổ tức, vay nợ hay chi trả nợ gốc,… tuỳ vào từng khoản mà dòng tiền tăng giảm vốn chủ sở hữu khác nhau.

Nguyên tắc báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Tiền có đầu kỳ + Tiền thu trong kỳ = Tiền chi trong kỳ + Tiền tồn cuối kỳ

Tiền của doanh nghiệp đầu kỳ qua các hoạt động chức năng, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính đến cuối kỳ lượng tiền còn lại là bao nhiêu. Dữ liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể âm hoặc dương tuỳ vào tình hình thu chi của dòng tiền trong doanh nghiệp.

Đọc báo cáo tài chính của một doanh nghiệp là kỹ năng rất quan trọng, quyết định phần lớn sự thành công khi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Hy vọng với cách đọc báo cáo tài chính để chới chứng khoán mà Finjobs chia sẻ sẽ giúp các bạn có thể tích lũy cho mình được những kiến thức bổ ích.

— Finsider Finjobs

Finjobs.vn – Website việc làm tài chính uy tín

Tải ứng dụng Finjobs ngay và tìm kiếm những việc làm tốt nhất bạn nhé!

-> Xem thêm: