Cập nhật cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Với những người lao động tại các công ty có cơ chế tốt, thường thì bộ phận kế toán sẽ phụ trách tính toán thuế thu nhập cá nhân cho bạn và gửi lại bạn báo cáo. Nhưng với những người lao động tự do hoặc đơn giản chỉ vì bạn muốn kiểm tra lại xem công ty đã tính đúng thuế cho mình chưa thì bạn có thể làm theo hướng dẫn được cập nhật mới nhất năm 2022 để tính thuế thu nhập cá nhân cho mình nhé!

Cách tính thuế năm 2022 1 300x200 - Cập nhật cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2022
Tìm hiểu về các cập nhập mới trong cách tính thuế TNCN năm 2022

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại điều 2, Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012, đã nêu rõ đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư thú có thu nhập chịu thuế và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế.

Cụ thể, cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong 2 điều kiện sau:

 • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
 • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
Cách tính thuế năm 2022 2 300x200 - Cập nhật cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2022
Các đối tượng chịu thuế TNCN

Trong khi đó, các cá nhân không cư trú phải nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ gồm những đối tượng có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Mặc dù được biết là thuế đóng bắt buộc, nhưng người đóng thuế TNCN có thể tự quyết định sẽ tự động thực hiện đóng thuế, quyết toán thuế TNCN với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Hoặc bạn có thể uỷ quyền cho tổ chức, các nhân trả lương cho bạn thực hiện quyết toán giúp bạn luôn.

2. Cách tính thuế TNCN năm 2022

Căn cứ theo từng loại đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, sẽ có cách tính thuê tương ứng. Với cá nhân cứ trú, sẽ có 2 trường hợp: Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và cá nhân không ký hợp đồng lao động/ ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

Với cá nhân cứ trú có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên:

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Trong đó: Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế – các khoản giảm trừ. Các khoản giảm trừ bao gồm:

 • Giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế
 • Giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng
 • Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, từ thiện, khuyến học, nhân đạo.

Các khoản thu nhập miễn thuế từ tiền lương, tiền công sẽ gồm:

 • Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ;
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.
Cách tính thuế năm 2022 3 300x164 - Cập nhật cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2022
Cách tính thuế TNCN theo đối tượng

Căn cứ theo điều 25, thông tư 111/2013/TT-BTC, người lao động không ký hợp đồng đồng lao động hoặc hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, thì cá nhân đó sẽ bị khấu trừ theo mức 10% trên thu nhập:

Thuế thu nhập cá nhân = 10% x Tổng thu nhập trước khi trả.

Trong khi đó, theo Khoản 1, Điều 18, Thông tư 111/2012/TT-BTC thì công thức tính thuế với đối tượng là các cá nhân không cứ trú sẽ là:

Thuế thu nhập cá nhân = 20% x Thu nhập chịu thuế.

Trong đó, thu nhập chịu thuế bằng tổng tiền lương, tiền thù lao, tiền công, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền công, tiền lương mà người lao động nhận được trong kỳ tính thuế.

Ngoài ra, nếu cá nhân ký hợp đồng thử việc và có tổng mức thu nhập từ 2 triệu đồng/tháng trở lên sẽ phải khẩu trừ thuế 10%.

3. Các bậc tính thuế thu nhập cá nhân

Theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hàng kèm theo thông tư 111/2013/TT-BTC, có 7 bậc tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên thu nhập theo tháng kèm theo đó là mức thuế suất, bao gồm:

 • Bậc 1: Thu nhập <= 5 triệu : 5%
 • Bậc 2: 5 triệu < Thu nhập <= 10 triệu: 10%
 • Bậc 3: 10 triệu < Thu nhập <= 18 triệu: 15%
 • Bậc 4: 18 triệu < Thu nhập <= 32 triệu: 20%
 • Bậc 5: 32 triệu < Thu nhập <= 52 triệu: 25%
 • Bậc 6: 52 triệu < Thu nhập <= 80 triệu: 30%
 • Bậc 7: Thu nhập > 80 triệu: 35%
Cách tính thuế TNCN năm 2022 4 300x300 - Cập nhật cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2022
Cách tính thuế TNCN năm 2022 theo bậc

Dựa theo đó, chúng ta có thể tính mức thuê phải nộp với từng bậc theo 2 cách, cụ thể là:

Bậc 1:

 • Cách 1: 0 triệu VNĐ + 5% TNTT (Thu nhập tính thuế)
 • Cách 2: 5% TNTT

Bậc 2:

 • Cách 1: 0,25 triệu VNĐ + 10% TNTT trên 5 triệu VNĐ
 • Cách 2: 10% TNTT – 0,25 triệu VNĐ

Bậc 3:

 • Cách 1: 0,75 triệu VNĐ + 15% TNTT trên 10 triệu VNĐ
 • Cách 2: 15% TNTT – 0,75 triệu VNĐ

Bậc 4:

 • Cách 1: 1,95 triệu VNĐ + 20% TNTT trên 18 triệu VNĐ
 • Cách 2: 20% TNTT – 1,95 triệu VNĐ

Bậc 5:

 • Cách 1: 4,75 triệu VNĐ + 25% TNTT trên 32 triệu VNĐ
 • Cách 2: 25% TNTT – 4,75 triệu VNĐ

Bậc 6:

 • Cách 1: 9,75 triệu VNĐ + 30% TNTT trên 52 triệu VNĐ
 • Cách 2: 30% TNTT – 9,75 triệu VNĐ

Bậc 7:

 • Cách 1: 18,15 triệu VNĐ + 35% TNTT trên 80 triệu VNĐ
 • Cách 2: 35% TNTT – 18,15 triệu VNĐ

Với các thông tin chi tiết trên, mong rằng các bạn có thể tự tính mức thuế TNCN mà bạn phải trả hoặc tham khảo các công thức và cách tính ở trên để kiểm tra xem đơn vị bạn uỷ quyền đã trả đúng mức thuế mà bạn phải chịu hay chưa.

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một công việc mới thì đừng quên ghé lên website tuyển dụng tài chính Finjobs và download ứng dụng Finjobs nhé!

-> Xem thêm: