Phân tích chi tiết 16 nhóm tính cách MBTI

Phân tích chi tiết 16 nhóm tính cách MBTI

1. Người trách nhiệm (ISTJ) ISTJ là nhóm tính cách MBTI phổ biến thứ 3 trên thế giới, với khoảng 9-13% dân số. Tỷ lệ nam giới có kiểu tính cách ISTJ chiếm khoảng 16%, trong khi nữ giới là 7%. Một số người nổi …

Mẫu quyết định sa thải năm 2022

Mẫu quyết định sa thải năm 2022

Cũng như các văn bản hành chính khác, quyết định cho thôi việc, mẫu quyết định sa thải cũng phải tuân thủ đầy đủ hình thức soạn thảo của văn bản hành chính. 1. Quyết định sa thải là gì? Sa thải là một hình …