Yếu tố trở thành mentor giỏi trong thời đại 4.0

Yếu tố trở thành mentor giỏi trong thời đại 4.0

1. Mentor là gì? Mentor hay Mentoring theo nghĩa tiếng Việt là người cố vấn, người cho lời khuyên hoặc người định hướng. Mentor là người đóng vai trò đóng vai trò như một người có nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến …

Lạm phát là gì? Lạm phát có nguy hiểm không?

Lạm phát là gì? Lạm phát có nguy hiểm không?

1. Định nghĩa lạm phát Lạm phát là sự gia tăng liên tục của mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian. Lạm phát làm mất giá kinh tế vĩ mô của một loại tiền tệ. Theo đó, ở một quốc gia, trong điều …