Sự thay đổi trong môi trường làm việc 2023

Sự thay đổi trong môi trường làm việc 2023

Dưới góc nhìn của chuyên gia, năm 2023 sẽ có nhiều sự thay đổi trong môi trường làm việc. Những ý niệm quen thuộc sẽ có phần nào thay đổi.  1. Rút ngắn giờ làm để thu hút tuyển dụng Sự kiện rõ ràng nhất đại …

Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của Gen Z

Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của Gen Z

Xã hội hiện đại phát triển cùng với sự bùng nổ của Internet và công nghệ, xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của Gen Z có nhiều sự khác biệt so với các thế hệ trước, điển hình là thể hiện cá tính độc lập, đề cao …