Cách phát hiện ứng viên nói dối khi tham gia phỏng vấn

Cách phát hiện ứng viên nói dối khi tham gia phỏng vấn

Ứng viên nói dối khi phỏng vấn sẽ khiến cho quá trình tuyển dụng của công ty trở nên khó khăn hơn. Vậy làm thế nào để có thể hạn chế tình trạng này và tìm được một nhân sự phù hợp nhanh chóng. Mục đích của …