3 tiêu chí đánh giá khen thưởng nhân viên

3 tiêu chí đánh giá khen thưởng nhân viên

Áp dụng 3 tiêu chí đánh giá khen thưởng nhân viên dưới đây sẽ giúp bạn không bao giờ để vuột mất nhân tài 1. 3 tiêu chí đánh giá khen thưởng nhân viên Mỗi công ty sẽ có những tiêu chí riêng khi đánh giá hoạt …

7 mẹo nhà tuyển dụng cần biết khi quản lý Gen Z

7 mẹo nhà tuyển dụng cần biết khi quản lý Gen Z

Gen Z là thế hệ sinh năm 1997 đến năm 2012. Theo như số liệu thống kê, Gen Z hiện nay chiếm khoảng 24% nhân lực toàn cầu. Và con số đó sẽ tiếp tục đạt mức 27% trước năm 2025. Với lợi thế sinh ra trong thời đại …