Làm sao để không spam tin nhắn ứng viên khi tuyển dụng?

Làm sao để không spam tin nhắn ứng viên khi tuyển dụng?

Tuyển dụng, chưa bao giờ là một công việc đơn giản. Bạn, những nhân sự của công ty có thể mất vài tuần thậm chí đến vài tháng để tìm được ứng viên phù hợp nhất với công ty. Điều này dẫn đến áp lực rất lớn cho …