Hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm những gì?

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cần có những gì? Hãy cùng Finjobs tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì? Hồ sơ quyết toán thuế tncn

Thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn) là khoản tiền người lao động có thu nhập phải nộp vào ngân sách nhà nước khi được giảm trừ. Không phải ai có thu nhập đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân vì có quy định về mức thu nhập sẽ nộp và không nộp thuế. Nó thể hiện sự công bằng trong xã hội, khoảng chênh lệch giữa các tầng lớp xã hội.

2 đối tượng được quy định nộp thuế thu nhập cá nhân:

 • Cá nhân cư trú: Thu nhập cá nhân chịu thuế là khoản tiền phát sinh cả trong và ngoài lãnh thổ Việt nam
 • Cá nhân không cư trú: Thu nhập cá nhân chịu thuế là khoản phát sinh tại Việt Nam (không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập)

Đóng thuế đầy đủ là nghĩa vụ của mỗi cá nhân, người sử lao động cần chủ động chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế tncn để hoàn thành nghĩa vụ công dân cho nhân viên của mình.

2. Cách tính tính thuế tncn? Hồ sơ quyết toán thuế tncn

Thuế thu nhập cá nhân được tính theo tháng , khấu trừ trực tiếp vào tiền lương được quy định trong hợp đồng lao động. Dựa vào mức lương và đối tượng lao động mà sẽ có hình thức quyết toán thuế tncn khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Đối với cá nhân cư trú và ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên, cách tính thuế thu nhập cá nhân sẽ dựa vào biểu thuế luỹ kế tiền theo từng phần:
Bậc Thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến triệu đồng 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 triệu – 10 triệu đồng 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT – 0,25 trđ
3 Trên 10 triệu – 18 triệu đồng 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT – 0,75 trđ
4 Trên 18 triệu – 32 triệu đồng 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT – 1,65 trđ
5 Trên 32 triệu – 52 triệu đồng 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT – 3,25 trđ
6 Trên 52 triệu – 80 triệu đồng 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30% TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 triệu đồng 35% 18.15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT – 9,85 trđ
 • Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký dưới 3 tháng thì khấu trừ 10% từ thu nhập để đóng thuế thu nhập cá nhân.
 • Cá nhân không cư trú (người ngoại quốc) thì khấu trừ 20% thu nhập để đóng thuế thu nhập cá nhân.

ho so quyet toan thue tncn 4 - Hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm những gì?

3. Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế tncn

Hồ sơ quyết toán thuế tncn được chia thành 2 nhóm đối tượng sau:

Hồ sơ quyết toán thuế tncn với người có thu nhập tiền lương, tiền công mà khai thuế trực tiếp với cơ quan nhà nước

Cần chuẩn bị:

 • Tờ khai thuế quyết toán tncn theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm Thông tư 80
 • Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN kèm theo Thông tư 80
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh số thuế khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế nộp ở nước ngoài (dành cho người không lưu trú hoặc từng làm việc ở nước ngoài)

Trong trường hợp tổ chức trả thu nhập ngừng hoạt động, không thể cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động thì hồ sơ quyết toán thuế tncn sẽ được xem xét dựa trên dữ liệu cơ sở, không bắt buộc chứng từ khấu trừ thuế

ho so quyet toan thue tncn 2 - Hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm những gì?

 • Bản sao của giấy chứng nhận khấu trừ thuế hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài (trường hợp cơ quan thuế không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp)
 • Bản sao các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo (nếu có)
 • Tài liệu chứng minh số tiền đã trả từ đơn vị, tổ chức ở nước ngoài (trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ tổ chức quốc tế, Lãnh sự quán, Đại sứ quán)

Hồ sơ quyết toán thuế tncn từ tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công

Cần chuẩn bị:

 • Tờ khai quyết toán thuế tncn theo mẫu 05/QTT-TNCN được ban hành cùng với Thông tư 80
 • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần, mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN và kèm theo Thông tư 80
 • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân được tính thuế theo thuế suất toàn phần, mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN và Thông tư 80
 • Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 3/BK-QTT-TNCN và Thông tư 80

— Finsider Finjobs

Finjobs.vn – Website việc làm tài chính uy tín

Tải ứng dụng Finjobs ngay và tìm kiếm những việc làm tốt nhất bạn nhé!

Tham gia chương trình chữa CV miễn phí tại đây!