Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính trong 5 bước

Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính trong 5 bước giúp bạn hiểu hơn tình hình kinh doanh của công ty, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư chính xác.

1. Báo cáo tài chính là gì? Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bao gồm các số liệu kinh tế, được tổng hợp và phân tích bởi kế toán viên hay chuyên viên phân tích tài chính. Báo cáo tài chính sẽ cho người đọc nắm được tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và hoạt động của dòng tiền doanh nghiệp cho những kế hoạch được triển khai trước đó. Báo cáo tài chính là một nhiệm vụ bắt buộc, mang tính thống kế và cơ sở cho sự phát triển tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.

2. Ý nghĩa của bản báo cáo tài chính 

1. Báo cáo tài chính phản ánh tình hình doanh nghiệp

Thông qua bản báo cáo tài chính, đối tác sẽ biết được tình hình làm ăn của công ty, đang phát triển hay trì trệ, từ đó sẽ cho họ biết được có nên tiếp tục đầu tư hay hợp tác với công ty này. 

2. Cung cấp thông tin xác thực cho nhà đầu tư/người chơi chứng khoán

Báo cáo tài chính cho thấy triển vọng của công ty đó, đặc biệt đối với nhà đầu tư hay người chơi chứng khoán. Người đầu tư phải xem qua hướng dẫn đọc báo cáo tài chính, để nắm rõ các kỹ năng và biết được có nên đầu tư vào công ty đó hay không. Tương tự như vậy, người chơi chứng khoán sẽ giảm bớt những rủi ro khi quyết định mua cổ phiếu công ty.

3. Tổng quan hoạt động doanh nghiệp

Nhờ vào báo cáo tài chính, chủ doanh nghiệp sẽ biết được tình hình hoạt động của công ty, phát hiện những sai sót trong hoạt động tài chính, nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Trong những trường hợp cần huy động vốn cho kế hoạch đầu tư, phát triển, bản báo cáo tài chính đóng vai trò cơ sở để các quản lý cấp cao đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Tài chính mang ý nghĩa “long mạch” đối với một công ty, báo cáo tài chính sẽ góp phần giúp người đứng đầu quản lý chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả hơn. 

3. Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính chính xác 

Mỗi người sẽ có một cách đọc và hiểu bản báo cáo tài chính theo cách khác nhau. Tuy nhiên, hướng đọc báo cáo tài chính dưới đây được quy về 5 bước chuẩn xác nhất, giúp bạn không bỏ sót bất kỳ thông tin nào:

Bước 1: Đọc ý kiến kiểm toán viên

Việc đọc ý kiến kiểm toán viên để chắc chắn rằng báo cáo tài chính được một đơn vị chuyên nghiệp thực hiện, tất cả dữ liệu là thật. Kiểm toán viên có nhiệm vụ đánh giá tính xác xực của từng nội dung trong bảng báo cáo tài chính, cập nhật theo cấp độ tình trạng từ hoàn toàn xác thực, một số trường hợp chưa chấp nhận hoặc từ chối hoàn toàn.

cach doc bao cao tai chinh 5 - Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính trong 5 bước

Công đoạn này giúp bạn tiết kiệm thời gian khi có quá nhiều báo cáo tài chính được gửi đến cùng một lúc. Đánh dấu tình trạng kiểm toán viên sẽ đưa quyết định phù hợp cho hoạt động phân tích tiếp theo. 

Bước 2: Phân tích bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp ở các thời điểm yêu cầu. Dữ liệu sẽ được cập nhật theo những mốc mà công ty quy định như trong 1 năm, theo quý, tháng hoặc kỳ hạn giao nộp. 

Trong nội dung bảng cân đối kế toán sẽ có 2 nội dung cần chú ý là tài sản và nguồn vốn. Theo nguyên tắc, tài sản = nguồn vốn, người đọc cần chú ý những điểm sau:

  • Số tiền dư và các khoản tương đương tiền
  • Sát nợ vay, lãi trả và hệ số nợ
  • Phát hiện những dấu hiệu sự mất cân đối tài chính

Bước 3: Đọc và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình tài chính của công ty, được thể hiện qua những nội dung sau:

  • Doanh thu: Là khoản tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm hoạt động bán hàng, dịch vụ hoặc hoạt động đầu tư của công ty. Doanh thu sẽ bao gồm cả tiền vốn và lợi nhuận thu về.
  • Phát sinh thu nhập: Phát sinh từ thu nhập có thể đến từ việc nhượng bán cổ phần công ty, thanh lý tài sản, tiền phạt từ vi phạm hợp đồng đối tác,…
  • Chi phí phát sinh trong kỳ: Chi phí trong quá trình chi ra, khấu trừ nợ, nợ vốn, chi phí vận hành…gọi là chi phí phát sinh. Chi phí phát sinh được chia thành 2 dạng là chi phí do hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí khác.

Lợi nhuận trong kết quả kinh doanh sẽ bằng doanh thu trừ chi phí. Nếu tình ra lợi nhuận là số dương thì công ty kinh doanh ổn, lợi nhuận âm là công ty đang giảm vốn từ chủ sở hữu.

cach doc bao cao tai chinh - Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính trong 5 bước

Chú ý: Lợi nhuận được tính trên chỉ là lợi nhuận trước thuế, chưa phải khoản tiền mà công ty có thể thu về. Lợi nhuận thu về sẽ bị khấu trừ theo quy định thuế, gọi là lợi nhuận sau thuế.

Bước 4: Đọc và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp người đọc biết được công ty đã chi ra bao nhiêu tiền và kiếm được bao nhiêu tiền trong khoảng thời gian nhất định. Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ có 3 dòng tiền cơ bản:

  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Dòng tiền này được lấy từ chính kết quả kinh doanh của công ty, phát sinh do hoạt động cung cấp, khách hàng, người lao động, lãi suất, thuế…
  • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Dòng tiền dùng để chi trả cho việc mua sắm, trang bị hoặc xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư vào những tài sản cố định và dài hạn.
  • Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Dòng tiền hoạt động tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến vốn chủ sở hữu, tăng giảm trong quá trình góp vốn, phát hành cổ phiếu, trả cổ tức hay từ những khoản vay nợ của công ty (chi trả nợ gốc hoặc vay mới).

Đối với doanh nghiệp chi trả cổ tức đều đặn, cho thấy tổ chức đang hoạt động lành mạnh, lợi nhuận công bố là thật và đáng tin.

Bước 5: Đọc và phân tích báo cáo tài chính thuyết minh

Để hiểu thuyết minh báo cáo tài chính cần phân tích phần doanh nghiệp dựa vào hình thức kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, cũng cần nắm rõ doanh nghiệp đã hoạt động bao lâu và đang trong quá trình nào (đầu, giữa hay cuối chu trình phát triển). Yêu cầu chính sách kế toán, chuẩn mực áp dụng khi cần. 

Ngoài ra, khi đọc thuyết minh báo cáo tài chính, người đọc cần xem kỹ những chú ý cho những phát sinh tăng giảm trong kỳ của từng khoản mục được trình bày chi tiết.

— Finsider Finjobs

Finjobs.vn – Website việc làm tài chính uy tín

Tải ứng dụng Finjobs ngay và tìm kiếm những việc làm tốt nhất bạn nhé!