Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp mới nhất

Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp để giúp bạn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn hơn.

1. Phân tích tài chính doanh nghiệp là gì?

Theo hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính được định nghĩa là quá trình để xác định những yếu tố tiềm lực của một doanh nghiệp dựa vào bức tranh tài chính.

Thông qua hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp, nhà quản lý có thể nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu, sức mạnh tài chính của công ty trong từng giai đoạn hoặc trong các khoảng thời gian mong muốn. Phân tích tài chính doanh nghiệp cơ bản được xác định qua bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính doanh nghiệp và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

2. Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp

Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp không thể bỏ qua phân loại tài chính. Mỗi loại sẽ có đặc điểm, mục tiêu khác nhau để đi đến đánh giá chuyên sâu về bức tranh tài chính doanh nghiệp.

phan tich tai chinh doanh nghiep 3 - Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp mới nhất

1. Phân tích ngoại lực, nội lực

Dựa trên những yếu tố ngoại lực tác động đến tài chính doanh nghiệp như ngân hàng, chủ nợ, chủ sở hữu, chứng khoán…nhà phân tích có cơ sở để thực hiện theo hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp.

Ngoài ra, dữ liệu quản lý tài chính còn được thống kế bởi bộ phận tài chính và kế toán doanh nghiệp, cung cấp thông tin về hoạt động quản lý tài chính công ty, giúp chủ sở hữu nắm rõ toàn cảnh tài chính công ty mình. 

2. Phân tích ngắn hạn

Ngoài ra, hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp không thể bỏ qua chi tiêu vốn lưu động, các khoản tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn. Từ đó biết được công ty có đủ khả năng thanh khoản cho những khoản nợ đến kỳ. Sau đó, bộ phận tài chính sẽ đưa ra những đánh giá về nợ dài hạn, giúp kết quả đưa ra được chi tiết và hợp lý hơn. Để xác định chi trả nợ, công việc phân tích tài chính còn phải cân đối với các danh mục đầu tư, dự án trong tương lai.

3. Phân tích theo chiều ngang

Phân tích tài chính theo chiều ngang thuộc nội dung cơ bản nhất của hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp. Bằng cơ sở dữ liệu giữa các kỳ kế toán để thực hiện hoạt động phân tích tiến tới. Ngoài ra phân tích theo chiều dọc cũng được biết đến để tập trung tính toán vào chỉ tiêu trong 1 năm nhất định nhưng không có sự bao quát nên không phổ biến. 

3. Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp: Các kỹ thuật áp dụng

Ngoài kiến thức, hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp còn yêu cầu kỹ thuật chuyên môn cao. Điều này đã được học ở trường khi theo đuổi ngành Tài chính

1. Kỹ năng so sánh

Kỹ năng so sánh rất quan trọng, giúp người phân tích tài chính doanh nghiệp có thể hiểu rõ tình hình tài chính của các thành phần. Nhờ có so sánh giữa hai hay nhiều báo cáo tài chính khác nhau, chủ doanh nghiệp có thể nắm rõ tình hoạt động tài chính, thông tin đưa ra có cơ sở hơn. Kỹ năng so sánh được áp dụng trong các báo cáo như bảng cân đối, kết quả hoạt động hay lưu chuyển tiền tệ.

phan tich tai chinh doanh nghiep 1 - Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp mới nhất

2. Phân tích vốn lưu động

Từ phân tích, bảng báo cáo tài chính sẽ trích xuất các thông tin liên quan đến vốn lưu động, đưa ra đánh giá cho hoạt động sử dụng nguồn vốn này giữa hai kỳ tài chính.

3. Bảng cân đối tài chính dạng tỷ lệ

Lập tỷ lệ các khoản mục chi tiết tài chính, đưa về giá trị tỷ lệ giúp nhà phân tích tài chính có thể xem xét mối quan hệ giữa tài sản, nguồn vốn so với tổng tài sản và nguồn vốn. Mỗi tỷ lệ thành phần với tổng thể tài chính sẽ nói lên thực trạng tài chính hiện tại của doanh nghiệp.

phan tich tai chinh doanh nghiep 3 - Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp mới nhất

4. Phân tích xu hướng với phân tích tỷ lệ

Trong hướng dẫn báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích xu hướng được hiểu là phân tích theo chiều ngang, tính toán tỷ lệ các khoản mục ở từng giai đoạn rồi so sánh với xu hướng biến động. Mục đích của công việc này là để nắm rõ tình hình tài chính của công ty đang có chuyển biến tốt hay xấu đi.

phan tich tai chinh doanh nghiep 4 - Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp mới nhất

Để có đánh giá chính xác hơn về khả năng thanh khoản, thanh toán và lợi nhuận công ty, phân tích tỷ lệ sẽ là kỹ thuật hỗ trợ xác định tỷ lệ các khoản mục hoặc nhóm khoản mục trong từng giai đoạn. Phương pháp này phổ biến nhất vì đơn giản, dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả.

— Finsider Finjobs

Finjobs.vn – Website việc làm tài chính uy tín

Tải ứng dụng Finjobs ngay và tìm kiếm những việc làm tốt nhất bạn nhé!

Tham gia chương trình sửa CV miễn phí tại đây!