Kế toán công ty xây dựng làm gì?

Kế toán công ty xây dựng là một nghề kế toán đặc thù, đây cũng là nghề cần rất nhiều kiến thức và kỹ năng. Vậy kế toán xây dựng là gì? Hãy cũng khám phá qua bài viết sau đây nhé!

1 Đặc điểm chung về kế toán công ty xây dựng

Khi doanh nghiệp đã trúng thầu công trình tham gia thầu, đã có giá trị và khối lượng tham gia thầu công trình, kế toán xây dựng công trình sẽ dựa vào dự toán đã trúng thầu tiến hành bóc tách chi phí để hạch toán. Việc bóc tách chi phí nhằm mục đích hiểu rõ được chi phí trong dự toán để hạch toán đúng.

Mỗi một công trình, hạng mục đi kèm sẽ có một dự toán riêng. Từ đó, kế toán xây dựng tách chi phí cho từng công trình (là chi phí của công trình nào thì kế toán phải tập hợp vào giá trị của công trình đó).

Tập hợp tất cả các loại chi phí cấu thành nên giá thầu công trình bằng hoặc gần bằng giá trên bản dự toán do bộ phận kỹ thuật cung cấp. Kế toán dựa vào chi phí đó để xác định giá vốn đưa vào hạch toán cho công trình theo từng khoản mục chi phí.

Chi phí của công trình được chia theo khoản mục là nguyên vật liệu chính, nhân công, máy thi công, chi phí quản lý chung.

 • Chi phí nguyên vật liệu: Kế toán xây dựng phải căn cứ vào định mức tiêu hao trong dự toán, để bóc tách ra khối lượng các loại vật tư thiết bị tiêu hao và xuất cho công trình.
 • Chi phí nhân công: Kế toán cần căn cứ vào khối lượng công việc, ngày công, bậc thợ để xác định số lao động, tiền lương theo công trình và thời gian thực hiện của từng công trình.
 • Chi phí máy thi công: Kế toán cần căn cứ vào loại máy, ca máy để tính tiêu hao nhiên liệu, lương công nhân và khấu hao máy móc.
 • Chi phí quản lý chung: Các bạn có thể tập hợp và phân bổ cho từng công trình theo tỷ lệ nguyên vật liệu chính hoặc theo nhân công.

ke toan cong ty xay dung 2 - Kế toán công ty xây dựng làm gì?

Đặc điểm của kế toán công ty xây dựng là khi xây dựng công trình phụ thuộc vào địa điểm xây dựng nên giá xây dựng mỗi nơi sẽ mỗi khác. Do đó mà kế toán xây dựng phải biết áp dụng đúng giá cho mỗi công trình ở mỗi tỉnh và căn cứ vào dự toán để xác định tiêu hao vật tư, ngày công… chứ không được xác định theo giá trị.

Công trình xây dựng thường kéo dài qua nhiều kỳ kế toán nên khi tập hợp chi phí, kế toán phải theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cũng như vật tư xuất cho từng công trình.

Khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức theo dự toán từng công trình. Công trình hoàn thành phải có biên bản nghiệm thu từng hạng mục hoặc toàn bộ công trình. Khi có biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình, kế toán xây dựng công trình phải xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành.

2 Công việc của kế toán công ty xây dựng

Những công việc mà kế toán công ty xây dựng cần làm:

 • Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và các chi phí dự toán khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài kế hoạch, các khoản thiệt hại, mất mát, hư hỏng…
 • Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giá thành, hạng mục công trình từng loại sản phẩm, đề xuất khả năng và các biện pháp hạ giá thành một cách hợp lý và có hiệu quả.
 • Xác định đúng đắn và bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng công tác xây dựng đã hoàn thành. Định kỳ kiểm kê và đánh giá khối lượng thi công dở dang theo nguyên tắc quy định.
 • Lập báo cáo về chi phí sản xuất, tính giá thành công trình xây lắp, cung cấp chính xác kịp thời các thông tin hữu dụng về chi phí sản xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý của Giám đốc.
 • Làm Báo cáo tài chính và các báo cáo nội bộ phục vụ cho việc quản trị.
 • Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học. Làm các công việc khác, do cán bộ lãnh đạo phân công.

ke toan cong ty xay dung - Kế toán công ty xây dựng làm gì?

3 Những vấn đề mà kế toán công ty xây dựng cần lưu ý khi tập hợp chi phí cho công trình

1 Tập hợp đầy đủ các chứng từ mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định

Một bộ hồ sơ mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định sẽ bao gồm những chứng từ sau:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa, đơn đặt hàng.
 • Phiếu xuất kho hoặc biên bản giao nhận và phiếu nhập kho của doanh nghiệp nếu nhập kho chưa đưa vào thi công ngay.
 • Kiểm định chất lượng (nếu có).
 • Hóa đơn tài chính.
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

2 Tập hợp các chứng từ về nhân công

Đối với nhân công trực tiếp, kế toán công ty xây dựng có bộ chứng từ sẽ gồm có các loại giấy tờ sau:

 • Hồ sơ cá nhân của lao động.
 • Hợp đồng lao động.
 • Quy chế tiền lương, các quyết định của giám đốc.
 • Bảng chấm công.
 • Bảng lương, bảng tính và trích thuế TNCN

Đối với nhân công thuê ngoài, chứng từ cho từng nhóm đối tượng được quy định như sau: 

Trường hợp 1: Doanh nghiệp ký hợp đồng giao khoán với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường cần có những chứng từ sau: 

 • Hợp đồng giao khoán.
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng giao khoán hoàn thành.
 • Xác nhận khối lượng giao khoán hoàn thành.
 • CMND/CCCD của người làm đại diện.
 • Chứng từ thanh toán tiền mặt/chuyển khoản.
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với từng công nhân, hồ sơ gồm:

 • Hợp đồng lao động, CMND/CCCD, mã số thuế cá nhân.
 • Bảng chấm công hoặc biên bản nghiệm thu khối lượng công việc.
 • Bảng tính lương.
 • Khấu trừ thuế TNCN.

Trường hợp 3: Doanh nghiệp ký hợp đồng với nhà thầu phụ phần nhân công, hồ sơ gồm:

 • Hợp đồng kinh tế giao thầu phụ phần nhân công.
 • Biên bản nghiệm thu công việc thực hiện.
 • Biên bản xác nhận khối lượng giao khoán và quyết toán khối lượng giao khoán.
 • Hóa đơn GTGT.
 • Chứng từ thanh toán tiền mặt/chuyển khoản.

Như vậy là bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho các bạn đầy đủ những thông tin về kế toán công ty xây dựng. Chúc các bạn thành công và hoàn thành tốt công việc của mình. 

— Finsider Finjobs

Finjobs.vn – Website việc làm tài chính uy tín

Tải ứng dụng Finjobs ngay và tìm kiếm những việc làm tốt nhất bạn nhé!

Tham gia chương trình chữa CV miễn phí tại đây!