Mẫu quyết định sa thải năm 2022

Cũng như các văn bản hành chính khác, quyết định cho thôi việc, mẫu quyết định sa thải cũng phải tuân thủ đầy đủ hình thức soạn thảo của văn bản hành chính.

1. Quyết định sa thải là gì?

Sa thải là một hình thức xử lý kỷ luật lao động; phát sinh khi người lao động có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật; lao động theo quy định của pháp luật. Đây là hình thức xử lý kỷ luật ở mức độ cao nhất.

Khi có quyết định sa thải, người sử dụng lao động cần phải có lí do phù hợp với quy định của pháp luật và phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Nếu việc áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải không phù hợp với quy định; có thể dẫn đến trường hợp chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, dẫn đến các thiệt hại cho doanh nghiệp.

quyet dinh sa thai 2 1024x683 - Mẫu quyết định sa thải năm 2022

2. Điều kiện để doanh nghiệp sa thải người lao động đúng luật

Hình thức xử lý kỷ luật và quyết định sa thải được người sử dụng lao động áp dụng theo điều 126 Bộ luật lao động qui định về sa thải như sau:

  1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;
  2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;
  3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;
  4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

> Xem thêm: Quy trình sa thải nhân sự đúng chuẩn: Làm sao để thanh lọc bộ máy công ty?

quyet dinh sa thai 1 - Mẫu quyết định sa thải năm 2022

3. Mẫu quyết định sa thải

CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH
———-
Số :___ /QĐKL/…. 
             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
                              Hà Nội, ngày … tháng …năm 20..

QUYẾT ĐỊNH

XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Về việc: Sa thải Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

–   Căn cứ qui định tại Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

–   Căn cứ Nội quy lao động và các qui định của Công ty ………………………………………………………..

–   Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A, ngày ___ tháng ___ năm___

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sai phạm và hình thức kỷ luật Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A hiện đang công tác và giữ chức vụ: ……………………. tại công ty Cổ phần/TNHH…………………………

Theo kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động ngày ___ tháng ___ năm ___, Công ty Cổ phần/TNHH …….kết luận trong thời gian làm việc tại công ty, Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A đã có những sai phạm sau đây:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do vậy, công ty Anta quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

Điều 2: Hiệu lực của quyết định

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A được công ty giải quyết đến ngày ___tháng ___ năm___.

Chậm nhất trước ngày ___tháng ___ năm___, Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ sổ sách cho công ty, hoàn trả lại công ty những tài sản mà công ty giao cho ông sử dụng làm việc trước đây.

Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành theo quyết định này, thực hiện và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý theo đúng qui định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH 

TỔNG GIÁM ĐỐC

( đã ký)

NGUYỄN VĂN A

Nơi nhận:
• ÔnG/Bà Nguyễn Văn/Thị A.
• Ban giám đốc công ty (lưu).
• Phòng hành chính, nhân sự (lưu, 2 bản).
• Sở LĐTBXH TP…. (báo cáo).

Trên đây là mẫu quyết định sa thải phù hợp với luật pháp Việt Nam năm 2022.

— Finsider Finjobs

Finjobs.vn – Website việc làm tài chính uy tín

Tải ứng dụng Finjobs ngay và tìm kiếm những việc làm tốt nhất bạn nhé!

     > Xem thêm: