Quy trình chuẩn bị hồ sơ hưởng thai sản 

Hồ sơ hưởng thai sản là một trong những giấy tờ quan trọng, làm cơ sở để cơ quan bảo hiểm xã hội xét duyệt người lao động có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Sau khi lao động nữ sinh con và lao động nam có vợ sinh con, hồ sơ hưởng thai sản phải được nhanh chóng tổng hợp trong thời gian quy định, kịp thời xử lý.

1. Chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ

Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc thai thai lý; lao động nữ thực hiện biện pháp tránh thai

 • Điều trị nội trú cần sao y giấy ra viện. Nếu chuyển tuyến khám, chữa trong quá trình điều trị thì phải có thêm bản sao giấy chuyển tuyến hoặc chuyển viện
 • Điều trị ngoại trú thì phải có giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH hoặc bản sao từ giấy của bác sĩ cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

ho so huong thai san 2 - Quy trình chuẩn bị hồ sơ hưởng thai sản 

Trường hợp lao động nữ sinh con

 • Khi sinh thường, hồ sơ hưởng thai sản của lao động nữ cần bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh.
 • Khi lao động nữ sinh con mà con mất sau sinh, hồ sơ hưởng thai sản sẽ như trên. Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao Giấy báo tử của con. Nếu con mất mà chưa cấp giấy chứng sinh thì có thể thay thế thành trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ.

ho so huong thai san 3 - Quy trình chuẩn bị hồ sơ hưởng thai sản 

 • Khi người mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ mất trong quá trình sinh nở, ngoài chuẩn bị hồ sơ thai sản thông thường thì cần thêm bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ.
 • Khi người mẹ hoặc lao động nữ sinh con nhưng không đủ khả năng chăm sóc con thì phải có giám định y khoa của bệnh viện, chứng minh họ không đủ điều kiện nuôi con, bổ sung vào hồ sơ hưởng thai sản. 
 • Khi người mang thai hộ nghỉ việc để dưỡng thai thì cần chuẩn bị giấy tờ sau:
 • Điều trị nội trú thì cần bản sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án có nội dung nghỉ dưỡng dai.
 • Điều trị ngoại trú thì cần giấy nghỉ hưởng BHXH có nội dung nghỉ dưỡng thai.
 • Biên bản giám định y khoa cho trường hợp bệnh lý phức tạp, cần giám định y khoa.
 • Khi lao động nữ nhận nuôi con dưới 6 tháng, nhận con từ người mang thai hộ thì cần chứng nhận thỏa thuận mang thai hộ, giấy chứng nhận nuôi con hoặc văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ.

2. Chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

Ngoài lao động nữ thi lao động nam có vợ sinh con hay là chồng của người lao động nữ mang thai hộ đều sẽ được hưởng chế độ thai sản của vợ. Tuy nhiên, việc chuẩn bị hồ sơ là cần thiết để có đủ cơ sở xác thực trước cơ quan bhxh. 

Lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc sinh con

 • Bản sao giấy chứng sinh/bản sao giấy khai sinh/trích lục khai sinh của con.
 • Nếu sinh con phẫu thuật hoặc con dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh không đề cập thì bổ sung thêm giấy tờ khám chữa bệnh có nội dung này.
 • Nếu con chết mà chưa có giấy cấp chứng sinh thì thay thế bằng trích sao hoặc hồ sơ tóm tắt bệnh án, giấy ra viện của mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ có con chết.

ho so huong thai san 1 - Quy trình chuẩn bị hồ sơ hưởng thai sản 

Lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ hưởng trợ cấp 1 lần

 • Chuẩn bị bản sao của 1 trong 3 loại giấy tờ sau: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, trích lục khai sinh của con.
 • Trường hợp con mất mà chưa cấp giấy chứng sinh thì sử dụng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án,giấy ra viện.

Lao động nam thực hiện triệt sản

 • Điều trị nội trú cần chuẩn bị bản sao giấy ra viện. Nếu chuyển tuyến khám chữa bệnh thì cần có bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện.
 • Điều trị ngoại trú cần giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc bản sao giấy ra viện theo chỉ định của bác sĩ, giấy của bác sĩ yêu cầu nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Lưu ý: Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản sẽ do doanh nghiệp chuẩn bị. Trong vòng 45 ngày sau khi lao động nữ bắt đầu sinh con, cả lao động nữ và lao động nam phải nộp đầy đủ hồ sơ này cho cơ quan để tiến hành xin hưởng chế độ thai sản. Sau thời hạn này, cơ quan BHXH sẽ không tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

— Finsider Finjobs

Finjobs.vn – Website việc làm tài chính uy tín

Tải ứng dụng Finjobs ngay và tìm kiếm những việc làm tốt nhất bạn nhé!

Tham gia chương trình chữa CV miễn phí tại đây!