Cách viết email xin nghỉ việc đơn giản và chuyên nghiệp

Cách viết email xin nghỉ việc đơn giản và chuyên nghiệp

Để rời bỏ công việc hiện tại, bạn sẽ muốn mọi việc kết thúc theo cách tốt đẹp nhất. Sau khi gửi thông báo trước hai tuần, bạn cần phải viết mail xin nghỉ việc để chính thức thông báo về ý định rời đi của bạn. …