Xu Hướng Việc Làm Năm 2022 – Bạn có biết?

Xu Hướng Việc Làm Năm 2022 – Bạn có biết?

Đại dịch COVID - 19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường lao động. Tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng là một trong nhiều vấn đề của đại dịch. Tuy nhiên, nền kinh tế đang dần phục hồi cùng với đó là sự …

Sức Hút Nghề Telemarketing – Chuyên Viên Đặt Hẹn

Sức Hút Nghề Telemarketing – Chuyên Viên Đặt Hẹn

Vào 9 tháng đầu năm 2021, có khoảng 1,8 triệu người thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lần thứ tư. Nhiều kịch bản liên quan đến thị trường tuyển dụng lao động đã được thiết lập nhằm ứng phó với đại …