Tài sản ròng là gì? Thuật ngữ phổ biến trên thị trường chứng khoán

Nếu như bạn là một người mới bước chân vào thị trường chứng khoán thì không thể bỏ qua cụm từ chuyên ngành: Tài sản ròng.

1. Tài sản ròng là gì?

Tài sản ròng là tài sản liệt kê thực tế của cá nhân, công ty, tiểu bang, quốc gia. Trong đó, tài sản ròng bao gồm tất cả các tài sản hiện có trừ đi các khoản nợ của đối tượng nghiên cứu.

Tài sản ròng có thể là tiền mặt, bất động sản, nhà xưởng, máy móc, công nghệ, các khoản đầu tư…

tai san rong 3 - Tài sản ròng là gì? Thuật ngữ phổ biến trên thị trường chứng khoán

Tài sản ròng là yếu tố quan trọng giúp phản ánh chính xác nhất về tình trạng tài chính của bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào. Tài sản ròng là yếu tố cần thiết, giúp đánh giá chính xác tình hình kinh tế và tiến độ kinh doanh. Với doanh nghiệp, thu nhập có thể đáng kể, nhưng không phản ánh chính xác tình trạng tài chính. 

2. Nguồn gốc từ tài sản ròng

Thuật ngữ tài sản ròng xuất phát từ truyền thống của một báo cáo thu nhập cho biết tất cả các khoản thu nhập và chi phí trải đều trong một khoảng thời gian cụ thể với tổng kết quả ở dòng dưới cùng của báo cáo.

Trên thực tế, từ này có thể rất phức tạp trong các tổ chức hoặc công ty lớn. Kế toán viên hoặc người phụ trách kế toán phải phân loại, phân bổ thu nhập và chi phí theo phạm vi công việc cụ thể mà kỳ hạn áp dụng.

định nghĩa của thuật ngữ này có thể khác nhau tại Anh và Mỹ. Ở Mỹ, tài sản ròng thường được kết hợp với thu nhập ròng hoặc lợi nhuận sau thuế.

3. Khi nào sử dụng khái niệm tài sản ròng

Như đã đề cập ở trên, tài sản ròng dùng để chỉ giá trị tài sản còn lại của đối tượng khi đã trừ tất cả các khoản nợ thực. Tài sản ròng có thể là bất cứ gì có giá trị quy đổi thành tiền của cá nhân hoặc tổ chức.

Tài sản ròng là từ được sử dụng rộng rãi trong các báo cáo tài chính hoặc dùng là cơ sở thông tin, giúp đánh giá cơ hội và tiềm năng của mã cổ phiếu. Ngoài ra, tài sản ròng còn có công thức tính dưới 2 hình thức là tài sản ròng dựa trên giá trị thị trường và tài sản ròng dựa trên sổ sách.

tai san rong 1 - Tài sản ròng là gì? Thuật ngữ phổ biến trên thị trường chứng khoán

1. Cách tính tài sản ròng dựa trên giá trị thị trường

  • NAV là tổng giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp xác định theo giá trị thị trường. 
  • i là loại tài sản doanh nghiệp hiện có
  • n là tổng số tài sản doanh nghiệp
  • Pi là giá trị thị trường của tài sản doanh doanh nghiệp

Giá trị ròng được tính bằng tổng giá trị tất cả hàng hoá (cổ phiếu, bất động sản, hàng hoá, tài sản cố định…) trừ đi các khoản. Khi tính tài sản ròng dựa trên giá trị thị trường cần chú ý đến giá thị trường cho từng loại tài sản riêng biệt.

2. Tính tài sản ròng dựa trên sổ sách

Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản hiện có – Tổng nợ chưa trả

Tổng tài sản hiện có và tổng nợ phải trợ dựa vào báo cáo tài chính để tính.

4. Từ đồng nghĩa với tài sản ròng trong tiếng Việt

Ngoài tài sản ròng, khái niệm này còn có nhiều tên gọi khác như lợi nhuận ròng, thu nhập ròng, lãi ròng (lãi thuần). Các tên gọi đều dựa theo tính chất thực tế, giá trị thuần túy của tất cả tài sản sau khi đã hạch toán tất cả chi phí và thuế. 

tai san rong 2 - Tài sản ròng là gì? Thuật ngữ phổ biến trên thị trường chứng khoán

5. Tài sản ròng trong tiếng Anh là gì?

Tài sản ròng trong tiếng Anh là Net asset value (NAV) hay Net Worth. Trong đó, từ “net” thường được dùng để chỉ một giá trị đơn thuần, không bị chi phối bởi các giá trị khác, thường là thuế hoặc nợ. Ví dụ như chúng ta có “lương nét” nghĩa là số tiền người lao động nhận được sau khi trừ tất cả các khoản thuế. 

— Finsider Finjobs

Finjobs.vn – Website việc làm tài chính uy tín

Tải ứng dụng Finjobs ngay và tìm kiếm những việc làm tốt nhất bạn nhé!

> Xem thêm: