Cách tìm hiểu một công ty trước khi phỏng vấn

Cách tìm hiểu một công ty trước khi phỏng vấn

Trước khi bước chân vào một buổi phỏng vấn, bạn cần phải tìm hiểu chi tiết một công ty. Bên cạnh việc thấu hiểu được văn hóa công ty, bạn cũng sẽ tìm hiểu qua xem công ty có "vấn đề" gì không. Từ đó sẽ tiết …