Vai trò của ngân hàng đầu tư là gì? 4 vai trò chủ chốt trong nền kinh tế

Vai trò của ngân hàng đầu tư là gì?  Ngân hàng đâu tư đóng vai  trò gì trong nền kinh tế? So với những ngân hàng khác, ngân hàng đầu tư có điểm gì khác biệt?

1. Ngân hàng đầu tư là gì?

Ngân hàng đầu tư là một ngân hàng hoặc tổ chức Tài chính, thực hiện những dịch vụ tư vấn, huy động vốn, mua bán và sáp nhập. Đối tượng chính của loại ngân hàng này là chính phủ, tập đoành và tổ chức.

2. Vai trò của ngân hàng đầu tư là gì?

1. Làm trung gian tài chính

Công việc trung gian tài chính của họ đặc biệt liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Ngân hàng đầu tư sẽ giúp các công ty phát hành cổ phiếu mới quảng cáo để chào bán cổ phiếu, trái phiếu cho đợt đầu tiên hoặc đợt chào bán tiếp theo. Ngoài ra, họ cũng là người kêu gọi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp cho công ty mới. Nếu công ty phát hành cổ phiếu và nhà đầu tư có thể tìm thấy nhau, đó chính là vai trò của ngân hàng đầu tư.

vai tro cua ngan hang dau tu 4 - Vai trò của ngân hàng đầu tư là gì? 4 vai trò chủ chốt trong nền kinh tế

Bằng việc kiểm tra các báo cáo tài chính, ngân hàng đầu tư sẽ đưa ra bản cáo bạch giải thích việc chào đón bán cho các nhà đầu tư trước khi chứng khoán đưa ra để bán. Công việc này gọi là tư vấn bảo lãnh phát hành và sau khi phấn phối chứng khoán. 

2. Cố vấn tài chính

Vai trò của ngân hàng đầu tư là gì? Vai trò của ngân hàng đầu tư nổi bật là một nhà cố vấn tài chính. Bằng việc xây dựng đội ngũ chuyên viên cố vấn tài chính chuyên nghiệp, họ sử dụng sự hiểu biết của mình về mục tiêu, ngành công nghiệp và thị trường toàn cầu, đưa ra phát hiện và đánh giá cho cơ hội và thách thức trung và dài hạn cho khách hàng của họ.

Ngân hàng đầu tư thường làm cố vấn tài chính cho các tổ chức, tập đoàn lớn, chính phủ…cung cấp tư vấn chiến lược về các vấn đề tài chính khác nhau. 

3. Trợ giúp sáp nhập và mua lại

Vai trò của ngân hàng đầu tư trong việc sáp nhập và mua lại nằm ở khả năng phân tích, đánh giá giá trị mua lại, giúp các bên tìm ra mức hợp lý. Sau đó, ngân hàng đầu tư cũng sẽ là người đảm bảo quá trình giao dịch được diễn ra suôn sử nhất có thể. Xử lý sáp nhập là một trong những yếu tố quan trọng trong vai trò của ngân hàng đầu tư.

vai tro cua ngan hang dau tu 2 - Vai trò của ngân hàng đầu tư là gì? 4 vai trò chủ chốt trong nền kinh tế

4. Bộ phận nghiên cứu

Công việc nghiên cứu không tạo ra doanh thu nhưng nắm vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho nhà giao dịch và bán hàng. Công việc nghiên cứu dùng để duy trì kiến thức và cập nhật xu hướng tài chính mới về các lĩnh vực như tín dụng, thu nhập cố định, kinh tế vĩ mô và định lượng. Báo cáo nghiên cứu của ngân hàng đầu tư thường xếp hạng các hạng mục như mua, giữ và bán; liên quan đến các khách hàng tiềm năng của họ.

3. Cấu trúc hoạt động của một ngân hàng đầu tư

Bên cạnh cạnh tìm hiểu vai trò của ngân hàng đầu tư là gì thì nhiều người cũng quan tâm đến cấu trúc hoạt động của ngân hàng đầu tư có khác gì với ngân hàng thông thường.

vai tro cua ngan hang dau tu 3 - Vai trò của ngân hàng đầu tư là gì? 4 vai trò chủ chốt trong nền kinh tế

Ngân hàng đầu tư được chia thành 3 bộ phận chính:

  • Bộ phận Office gồm ngân hàng đầu tư, quản lý đầu tư, nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược.
  • Bộ phận Middle Office gồm quản lý rủi ro, quản lý tài chính và tư vấn pháp luật.
  • Bộ phận Back Office gồm Operations và Kỹ thuật

4. Nhóm các ngân hàng đầu tư là gì?

Nhóm các ngân hàng đầu tư là tên gọi dành cho sự hợp tác của các ngân hàng đầu tư trên thị trường chứng khoán. Mỗi ngân hàng đầu tư sẽ mua một phần chứng khoán mà tổ chức phát hành sau đó bán lại. Đây là một cách giúp các ngân hàng đầu tư giảm thiểu được rủi ro so với việc phải một mình mua chứng khoán của công ty, sau đó phải chịu lỗ nghiêm trọng vì tuột giá. 

— Finsider Finjobs

Finjobs.vn – Website việc làm tài chính uy tín

Tải ứng dụng Finjobs ngay và tìm kiếm những việc làm tốt nhất bạn nhé!

Tham gia chương trình chữa CV miễn phí tại đây

Xem thêm: